Co je CBD?

Kanabidiol, zkráceně CBD, je látka, která se nachází v rostlinách konopí. Po THC (tetrahydrokanabinolu) je druhým nejvýznamějším kanabinoidem (nebo-li fytokanabinoidem, z řečtiny phyto = rostlina). V dnešní době jsou nám již známy desítky těchto látek (kanabinoidů), jenž každý z nich hraje svou roli v endokanabnoidním sytému (ECS) našeho těla. Důvodem vysoké obliby a užívání kanabidiolu jsou jeho terapeutické a léčebné účinky. CBD je nepsychoaktivní sloučenina, což znamená, že člověku nepřináší pocit omámení či změnu mysli, které má na svědomí již zmiňované THC.

Kanabidiol a endokanabinodiní systém (ECS)

Endokanabinoidní systém je komplexní síť buněčných receptorů a neurotransmiterů, které jsou odpovědné za udržování vnitřního prostředí (homeostázy) v těle. Kanabinoidní receptory se šíří po celém těle, s největší koncentrací v centrálním a periferním nervovém systému a v imunitním systému. ECS zlepšuje komunikaci mezi všemi těmito systémy.

ECS byl objeven v 90. letech a stále není zcela známo, jak přesně funguje. Dnes však víme, jaké hlavní procesy ovládá. Skládá se ze tří hlavních složek: enzymy, receptory a endokanabinoidy – kanabinoidy, které si tělo vytváří samo.

Enzymy produkují endokanabinoidy, které se starají o správný chod vnitřních funkcí těla. Receptory ECS jsou dvojího druhu: CB1 a CB2. Receptory CB1 jsou primárně v centrálním nervovém systému a jsou odpovědné za řízení koordinace, pohybu, bolesti, chuti k jídlu, paměti, nálady a dalších funkcí. Receptory CB2 jsou v periferním nervovém systému a ovlivňují bolest a zánět. Na tyto receptory se vážou právě některé kanabinoidy nebo jej nepřímo ovlivňují.

CBD neinteraguje přímo s endokanabinoidními receptory (CB1 a CB2), ale místo toho stimuluje endokanabinoidní systém k produkci vlastních endokanabinoidů, které se vážou na receptory. CBD zároveň zpomaluje jejich rozpad, takže endokanabinoidy mohou zůstat ve těle delší dobu.

Kromě toho také CBD působí na 60 různých molekulárních drahách, které ovlivňují serotoninové receptory, imunitní systém, vaniloidní receptory a další.

Mnoho lidí hledá alternativy k chemickým léčivům s tvrdými vedlejšími účinky, zkrátka hledá jakousi medicínu více synchronizovanou s přírodními procesy. Když pomyslíme na to, jak biologicky funguje naše tělo, může zcela přírodní produkt CBD poskytnout úlevu při chronické bolesti, nespavosti, úzkosti, zánětu, depresi a mnoha dalších problémech.

Rozsáhlý vědecký výzkum spolu s řadou lékařů poukazují na potenciál CBD jako léčbu pro celou řadu nemocí, včetně (ale nejen):

  • Autoimunitní onemocnění (zánět, revmatoidní artritida)
  • Neurologické stavy (Alzheimerova choroba, demence, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, epilepsie, Huntingtonova chorea, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku)
  • Metabolický syndrom (cukrovka, obezita)
  • Neuropsychiatrická nemoc (autismus, ADHD, PTSD, alkoholismus)
  • Střevní poruchy (kolitida, Crohnova choroba)
  • Kardiovaskulární dysfunkce (ateroskleróza, arytmie)
  • Kožní onemocnění (akné, dermatitida, psoriáza)
  • Podpora imunitního systému
  • Spánkové poruchy
  • a další…

Existuje mnoho pacientů, kteří objevili sílu CBD, jenž jim pomáhá na jejich zdravotní obtíže, ale vědecky to dokázáno není.

Určitá skupina uživatelů CBD také uvádí, že úleva od jejich obtíží se nedostavila ihned po první dávce, ale až při pravidelném užívání – což je velice důležitý faktor. Dávkování CBD se různě liší dle jedince a typu problému. Každý uživatel CBD by si měl nastavit svou denní hladinu a postupně ji zvyšovat do požadovaného bodu. Obecně se doporučuje začínat v dávkách jednotkách miligramů denně a zvyšovat postupně v rozmezí dnů až tydnů na dávku desítek miligramů. Dávky vyšší než 100 miligramů CBD denně jsou vhodné pro zkušené pacienty s opravdu velkými zdravotními obtížemi.

U CBD neplatí pravidlo čím více – tím lépe.

Co je CBG?

Kanabigerol, zkráceně CBG, je další ze skupiny kanabiniodů vyskytující se v rostlinách konopí. Není tak populární jako známý kanabinoid CBD, ale také hraje velmi významnou roli a stále více se přichází na jeho pozitivní účinky pro naše tělo.

Kanabigerol je přezdíván matkou kanabinoidů. Celý proces začíná u kyseliny kanabigerolové (CBGA), která se při růstu konopné rostliny pomocí specifických enzymů a chemických reakcí začne přeměňovat na THC, CBD a CBG. Majoritní část je přeměněna na THC a CBD, pouze okolo 1% tvoří CBG. I přes jeho malé zastoupení v rostlině, poskytuje bohaté množství výhod. Důležitá část produkce je brzská sklizeň, tedy dříve, než se stihne CBG proměnit v ostatní kanabinoidy.

Působení CBG v těle

Stejně jako již zmiňované CBD, ovlivňuje kanabigerol (CBG) náš endokanabinoidní systém (ECS), jehož hlavní funkci je zajistit stabilní vnitřní prostředí v těle (homeostázu). Naše tělo je schopno si tvořit kanabidoidy (nazývané jako endokanabinoidy) samo, avšak jejich častý nedostatek vede ke zdravotním problémům. CBG stejně jako CBD není psychaktivní kanabidiod, tudíž nemění mentální stav mysli, není tedy důvod mít obavy z řízení vozidla, práce či např. dopingových kontrol.

Jaký je rozdíl mezi CBD a CBG?

CBD reaguje s endokanabionidním systéme nepřímo, neboť se neváže na receptory CB1 a CB2, ale stimuluje tvorbu enzymů, které podporují tvoru našich vlastních endokanabinoidů v těle. CBG však interaguje s ednokanabinoidním systémem přímo, tedy váže se na zmíněné receptory. Každý kanabinoid tedy funguje trochu.

Mohu užívat CBD a CBG společně?

Odpověď zní ano! Užívání těchto dvou kanabinoidů dohromady dokonce nese s sebou vyšší benefity, protože kanabinoidy plní svou funkci lépe, když se vzájemně podporují a balancují. Tomuto jevu se říká doprovodný efekt – synergie nejen kanabinoidů, ale i jiných látek z konopí pro maximální účinek.